Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Oferta pracy w Dziale administracji WSIiZ

Dział Administracji WSIiZ poszukuje kandydata na stanowisko 

 

Stanowisko - specjalista ds. rozliczeń w Dziale Administracji. Umowa o pracę. 

 

Do zakresu obowiązków należy m.in.

1.       Przygotowanie danych do projektu  budżetu administracji. 

2.       Przygotowanie analizy porównawczej kosztów rzeczowych  ( miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej) zgodnie z opracowanymi formularzami.

3.       Prawidłowe opisywanie i bieżące przekazywanie do Kwestury faktur zakupowych  i usługowych .

4.       Wystawianie faktur,  zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami.

5.       Przygotowanie harmonogramu obsługi szatniowej.

6.       Kwaterowanie studentów zagranicznych w tym m.in. pozyskiwanie i sporządzanie ofert.

7.       Sporządzanie  umów cywilnoprawnych   oraz  rachunków  za wykonane prace administracyjno-gospodarcze .

8.       Sporządzanie  rozliczeń wewnętrznych  w oparciu o aktualne zarządzenia  dot. usług realizowanych przez jednostki organizacyjne uczelni.

9.       Analiza   rynku  dostawców towarów i usług.

10.   Zaopatrzenie  uczelni w zakresie środków czystości,  materiałów biurowych.

 

 Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie CV do 31 sierpnia br. na adres bk@wsiz.rzeszow.pl

ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH