Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Konkursy

 

Prezentujemy informacje dotyczące ogólnopolskich konkursów. 

 

 


Ruszyła XII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Konkurs ma na celu podnoszenie wśród młodych ludzi, wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego, co może stanowić ich wkład w budowę kapitału społecznego. Mamy nadzieję, iż ten sposób promowania postaw etycznych wśród studentów i absolwentów wyższych uczelni będzie miał rezultat ich przyszłej – bardziej efektywnej – praktyce biznesowej.

Kto może wziąć udział?
Do udziału zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, doktorskich, MBA, podyplomowych lub inżynierskich, które zostały obronione nie wcześniej niż w 2013 roku. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 6.000 zł (pula nagród może ulec zwiększeniu).

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:
-  etyka biznesu
-  zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
-  społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
-  ład korporacyjny
-  innowacyjność społeczna w gospodarce
-  dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
-  przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym

Jak zgłosić pracę?
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy (POBIERZ: https://www.kpf.pl/pliki/konkurs/formularz_2017.pdf),
- skan/kopię dokumentu potwierdzającego obronę pracy (zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
- egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie w pliku DOC/DOCX lub PDF.

Komplet dokumentów należy przesłać drogą elektroniczną na email: konkurs@kpf.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2016 roku
Szczegółowe informacje, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.kpf.pl.

Konkurs został objęty patronatem honorowym Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Federacji Konsumentów oraz patronatem medialnym portali Odpowiedzialnybiznes.pl., csr.pl, raportcsr.pl, Biznes (nie)etyczny.

Konkurs jako jeden z trzech projektów, z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowanych w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, został zaprezentowany w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Kontakt: konkurs@kpf.pl.

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

 


 
Make a difference for Europe


Just graduated? Looking to start an exciting new career? The EU institutions are currently recruiting dynamic and dedicated new graduates to fill more than 100 new graduate administrator roles. The role offers the perfect launch pad to a stimulating and varied career where you'll get the chance to work on the issues of the day and genuinely make a difference for Europe. You'll need to be smart, driven and multi-lingual and keen to start a new life in the vibrant cities of Brussels or Luxembourg. You'll work in a fast-paced working environment, surrounded by multinational colleagues and be offered numerous training opportunities to improve your professional skills.

Don't miss this fantastic career opportunity – registration opens on 30 March 2017.
Click here for more details.

 


 


 Konkurs grantowy dla mediów akademickich

 

 

 

Materiały dziennikarskie o tematyce ekonomicznej, wsparcie finansowe nawet do wysokości 4500 zł, opieka merytoryczna doświadczonych redaktorów, możliwość aplikowania przez redakcję, jak i pojedynczych dziennikarzy – to podstawowe założenia konkursu grantowego, skierowanego do wszystkich redakcji mediów akademickich w Polsce, który rusza od stycznia 2017 roku. Projekt jest realizowany przez Fundację „Fundusz Mediów” w ramach działań edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości.

W Polsce aktywnie funkcjonuje kilkadziesiąt redakcji akademickich - prasowych, radiowych i internetowych. Od lat pełnią one ważną misję na rzecz popularyzacji kultury studenckiej. Coraz częściej jednak muszą mierzyć się nie tylko z oczekiwaniami swoich odbiorców, ale i podstawowymi trudnościami, choćby w postaci sprzętu do pracy czy dodatków motywacyjnych dla osób tworzących te media.

Odpowiedzią na tego typu problemu jest inicjatywa Warszawskiego Instytutu Bankowości, który zacieśniając relacji między szeroko rozumianą branżą finansową a środowiskiem mediów akademickich, zdecydował się uruchomić Fundusz Grantowy polegający na gromadzeniu i promocji najlepszych materiałów młodych dziennikarzy o szeroko pojętej tematyce gospodarczej.

- Mam nadzieję, że pierwszy tego rodzaju program w skali kraju będzie impulsem nie tylko do rozwijania warsztatu zawodowego i tworzenia ciekawych oraz wartościowych tekstów i audycji, ale także pozwoli na zainteresowanie tematyką większej liczby osób, studiujących nie tylko kierunki ekonomiczne. Zwłaszcza, że jak wynika z raportu "Start na rynku pracy", aż 90% studentów deklaruje pozytywną ocenę własnej wiedzy ekonomicznej. Będą więc mieli oni okazję ją zweryfikować w obliczu wymagających zasad sztuki dziennikarskiej - powiedział Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Gwarantem wysokiej jakości zgłaszanych materiałów jest Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego "Fundusz Mediów", która będzie jednocześnie koordynatorem projektu. Udzieli ona wsparcia aplikującym redakcjom i dziennikarzom akademickim poprzez stworzenie zespołu doświadczonych redaktorów, z którymi uczestnicy będą mogli konsultować proces przygotowywania dzieła dziennikarskiego. Redaktorzy-konsultanci, razem z reprezentantem WIB oraz Parlamentu Studentów RP, wejdą także w skład komisji oceniającej projekty aplikujące do grantów pod kątem merytorycznym i warsztatowym.

- Nie ma ważniejszej rzeczy dla początkującego dziennikarza, niż współpraca z doświadczonym redaktorem. Dlatego jesteśmy pełni uznania dla projektu Warszawskiego Instytutu Bankowości, który rozumie, że wsparcie dla dobrego dziennikarstwa musi mieć wymiar i merytoryczny, i materialny - powiedział Prezes Fundacji "Fundusz Mediów" Jacek Rakowiecki.

Więcej szczegółów na: www.funduszmediow.pl

 

ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH