Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Konkursy

 

Prezentujemy informacje dotyczące ogólnopolskich konkursów. 

 


Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą prace dyplomowe dotyczące rynku kapitałowego. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 22 000 zł.

 


W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • dla autora najlepszej rozprawy doktorskiej – 8 000 zł,
 • dla autora najlepszej pracy magisterskiej – 5 000 zł,
 • dla autora najlepszej pracy licencjackiej – 3 000 zł.

 

Autorom kolejnych wyróżnionych prac przyznane zostaną płatne staże na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Szczegółowe informacje o konkursie na prace licencjackie, magisterskie i doktorskie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora: prace licencjackie i magisterskie; prace doktorskie


 

Województwo Podkarpackie zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w konkursie prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs dedykowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł. 
 

 

Idea konkursu zrodziła się z przekonania, że siła naszej regionalnej wspólnoty jest zależna także od rozpoznania zasobów dziedzictwa Podkarpacia oraz szerokiej debaty nad kierunkami jego rozwoju. Efektywność tych działań zależy od udziału w nich także uczelni, nauczycieli akademickich, a przede wszystkim studentów, którzy są bogactwem i przyszłością regionu.

 

Konkurs zorientowany jest na pogłębienie i popularyzację wiedzy na temat Podkarpacia, prezentację regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego oraz promocję województwa podkarpackiego. Jednocześnie wśród pierwszorzędnych celów Konkursu jest chęć wsparcia i wyróżnienia działań młodych naukowców oraz osób podejmujących tematykę Podkarpacia w swoich badaniach.

 

O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

 

 • zamieszkują województwo podkarpackie;
 • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace doktorskie, magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

 

Konkurs ogłaszany jest przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, co w przypadku I edycji i roku akademickiego 2017/2018 miało miejsce 28 listopada 2017 roku.

 

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 15 września 2018 r., zaś jego rozstrzygnięcie powinno nastąpić do 15 listopada 2018 r.

 

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 15 000 zł. Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach (pełny opis w załączonych dokumentach):

 

 • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnych ujęciu i rozumieniu
 • współczesny potencjał rozwojowy, procesy społeczno-gospodarcze, nowe technologie i rozwiązania podnoszące jakość życia i ofertę usług publicznych

 

Obsługę techniczną konkursu zapewnia Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP. Kontakt: Mateusz Werner: tel. (17) 747 59 21; 609 702 484; email: m.werner@podkarpackie.pl

 


Konkurs prac magisterskich na najlepszą pracę magisterską z historii Polski 1945–89 został ustanowiony dla upamiętnienia postaci Patrona – Mieczysława F. Rakowskiego (MFR). Organizatorami konkursu są Fundacja Tygodnika POLITYKA oraz rodzina MFR.

 

 

Mieczysław F. Rakowski, wieloletni redaktor naczelny tygodnika POLITYKA (1958–82), premier z okresu PRL oraz ostatni I sekretarz KC PZPR. Z zawodu był dziennikarzem i historykiem. Jego wielotomowe „Dzienniki polityczne” z lat 1958–1990 są dla historyków, dziennikarzy i amatorów historii współczesnej nieprzebranym źródłem informacji i faktów.

 

Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okolicach 1 grudnia 2018 roku.

 

Zgłoszenie pracy na Konkurs powinno zawierać:

 

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z danymi autora pracy umożliwiające kontakt z nim (adres, numer telefonu, e-mail)
 • krótki opis pracy, nieprzekraczający 5 proc. jej objętości
 • opinię promotora lub recenzenta
 • zbindowany egzemplarz pracy

 

Zgłoszenia prosimy przesłać na adres: Tygodnik POLITYKA, ul. Słupecka 6, 02-309 Warszawa.


Wszystkie wyżej wymienione dokumenty (w tym praca w formacie PDF i WORD) prosimy także dostarczyć drogą elektroniczną na adres: rakowski@polityka.pl

 

Szczegóły konkursu, formularz do pobrania oraz regulamin znajdą Państwo tutaj

 


 

 

 

 

 

Poznaj szwajcarskość w  praktyce - zyskaj na swojej pracy dyplomowej.

VI edycja konkursu „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” 


Pod hasłem „Poznaj szwajcarskie standardy w praktyce” ruszyła VI edycja konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”. Organizatorem Konkursu jest Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, a partnerami- fundatorami płatnych stażów i nagród rzeczowych- szwajcarskie firmy: Fracht FWO, Franke Polska, Geberit, Hilti, Sika, Staempfli, Zehnder.


Polsko- Szwajcarska Izba Gospodarcza kolejny rok, dążąc do propagowania szwajcarskich standardów: jakości, rzetelności, innowacyjności i promocji oraz znaczenia tych wartości w  praktyce, głównie w życiu zawodowym i w biznesie, uruchomiła VI edycję konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl.  Od teorii do praktyki”. Ideą Konkursu są krzewienie wiedzy o szwajcarskich wartościach oraz budowanie pomostów pomiędzy światem akademickiej teorii i biznesowej praktyki. Cel ten jest realizowany na drodze współpracy Partnerów ze studentami biorącymi udział w Konkursie oraz w programach płatnych staży, oferowanych jako nagrody dla autorów najlepszych prac w swojej kategorii tematycznej. 

 

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy obecnie przygotowują się do pisania i obrony w roku akademickim 2018/2019 prac dyplomowych-  inżynierskich, licencjackich lub magisterskich. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie do 30.11.2018 powinny przesłać zgłoszenie, zawierające wybrany temat pracy i krótki, ok. 1 stronicowy opis jej założeń.

 

Prace można zgłaszać w kategoriach, zgodnych z obszarami działalności Partnerów:

 

- logistyka i transport (Partner: FRACHT FWO)

- architektura wnętrz mieszkalnych (Partner: FRANKE Polska)

- technika sanitarna (Partner: GEBERIT)

- budownictwo (Partner: HILTI)

- budownictwo (Partner: SIKA Poland)

- komunikacja marketingowa ( Partner: Staempfli)

- technologie cieplne (Partner: ZEHNDER Polska)

- szwajcarskie standardy (Partner: Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza) .


Konkurs jest dwuetapowy:

I etap– do 30.11.2018 przesłanie wybranego tematu i konspektu pracy

II etap– autorzy wybranych tematów podczas pisania prac mogą korzystać ze wsparcia merytorycznego i konsultacji z Partnerem. Do 31.08.2019 należy przesłać obronioną pracę dyplomową. 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędą się do 31.10.2019 .


O KONKURSIE

Konkurs „swissstandards.pl Od teorii do praktyki” Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej łączy potrzeby zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego przez studentów z potrzebą znalezienia wykwalifikowanych pracowników, wyrażaną przez pracodawców. Formuła zakłada możliwość weryfikacji umiejętności stosowania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w drodze współpracy z wybranym partnerem konkursu.

- Partnerzy konkursu to firmy członkowskie Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, spełniający kryteria przyznania znaku szwajcarskiej jakości „swissstandards.pl”- wyjaśnia Ulrich Schwendimann, Dyrektor Zarządzający Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej.- Wspólnie chcemy pokazać szwajcarską innowacyjność, rzetelność, wiarygodność oraz jakość. Pragniemy propagować szwajcarskie standardy w codziennym życiu- realiach gospodarczych oraz wzajemnych stosunkach między partnerami, pracodawcami i pracownikami 


###

Polsko - Szwajcarska Izba Gospodarcza z siedzibą w Warszawie powstała w 1998 roku. Izba jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem według prawa polskiego. Obecnie liczy ok. 190 członków i zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce.

 

Dodatkowe informacje o konkursie : www.odteoriidopraktyki.pl , www.facebook.com/odteoriidopraktyki 

 

 

ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH