Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Ewa Podgórska
 17 866 14 44
Kierownik Biura Karier
 epodgorska@wsiz.rzeszow.pl
Maryla Rarus
 17 866 13 18
Doradca zawodowy
 mrarus@wsiz.rzeszow.pl


Ewelina Woźniak
 17 866 15 63
Doradca ds. przedsiębiorczości
 ewozniak@wsiz.rzeszow.pl
Agnieszka Cieśla
 17 866 14 45
Koordynator programu płatnych praktyk zawodowych II i V nabór
 aciesla@wsiz.rzeszow.pl


Karol Wróbel
 17 866 11 55
 kwrobel@wsiz.rzeszow.pl
ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH