Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Ewa Podgórska
 17 866 14 44
Kierownik Biura Karier
 epodgorska@wsiz.rzeszow.pl
Maryla Rarus
 17 866 13 18
Doradca zawodowy
 mrarus@wsiz.rzeszow.pl


Aleksandra Bigas
 17 866 11 55
Specjalista ds. praktyk zawodowych
 abigas@wsiz.rzeszow.pl
ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH