Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Praktyki zawodowe


Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę
w roku akademickim 2015/2016 i później

 

Wszyscy studenci uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym są zobowiązani do zrealizowania w sumie 480 godzin praktyk zawodowych.

 

Zaliczenie praktyk następuje:

- na 4. i 6. semestrze w przypadku studiów 6-cio semestralnych
- na 5. i 7. semestrze w przypadku studiów 7-mio semestralnych

 

Za praktyki zawodowe na poszczególnych kierunkach studiów odpowiedzialni są Koordynatorzy kierunkowi ds. praktyk zawodowych:

a)  Administracja – dr Dobrochna Minich (dminich@wsiz.rzeszow.pl),

b)  Bezpieczeństwo wewnętrzne – mgr Józef Kubas (jkubas@wsiz.rzeszow.pl),

c)  Dietetyka – mgr Dagmara Ćwiertniewicz (dcwiertniewicz@wsiz.rzeszow.pl),

d)  Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dr Barbara Przywara (bprzywara@wsiz.rzeszow.pl),

e)  Ekonomia – mgr Aleksandra Bigas (abigas@wsiz.rzeszow.pl),

f)   Ekonomia, ścieżki anglojęzyczne – mgr Aleksandra Bigas (abigas@wsiz.rzeszow.pl),

g)  Filologia (angielska) – mgr Kinga Bajorek (kbajorek@wsiz.rzeszow.pl),

h)  Fizjoterapia – mgr Weronika Cyganik (wcyganik@wsiz.rzeszow.pl),

i)   Grafika komputerowa i produkcja multimedialna – mgr Adrian Sowiński (asowinski@wsiz.rzeszow.pl),

j)   Informatyka – mgr Ewa Żesławska (ezeslawska@wsiz.rzeszow.pl),

k)  Informatyka, ścieżki anglojęzyczne – dr Barbara Fryc (bfryc@wsiz.rzeszow.pl),

l)   Kosmetologia – mgr Edyta Szmuc (eszmuc@wsiz.rzeszow.pl),

m) Logistyka – dr Grzegorz Wróbel (gwrobel@wsiz.rzeszow.pl),

n)  Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa – dr Barbara Przywara (bprzywara@wsiz.rzeszow.pl),

o)  Psychologia w zarządzaniu – dr Elżbieta Inglot-Brzęk (einglot@wsiz.rzeszow.pl),

p)  Turystyka i rekreacja – mgr Łukasz Stokłosa (lstoklosa@wsiz.rzeszow.pl),

q)   Zarządzanie – mgr Małgorzata Leśniowska-Gontarz (mlesniowska@wsiz.rzeszow.pl),

r)    Zdrowie publiczne – mgr Blanka Kaszuba (bkaszuba@wsiz.rzeszow.pl).

 

Aby rozpocząć realizowanie praktyk zawodowych:

1. Znajdź miejsce, w którym chciałbyś odbywać praktyki. Zapytaj w firmie o zgodę na ich realizację.
2. Wybierz od Koordynatora kierunkowego ds. praktyk zawodowych Arkusz Praktyki Zawodowej. Wypełnij go ustalając szczegóły z pracodawcą, u którego będziesz odbywać praktyki.
3. Wypełniony Arkusz Praktyki Zawodowej dostarcz do Koordynatora kierunkowego ds. pratyk zawodowych, gdzie otrzymasz resztę niezbędnych dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Koordynatorem kierunkowym ds. praktyk zawodowych. 

Regulamin praktyk zawodowych

 

Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, lub już wcześniej odbyłeś praktyki zawodowe
…masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Poproś pracodawcę o poniższe dokumenty i dostarcz je do Koordynatora kierunkowego ds. praktyk zawodowych:

1. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,
2. Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej,
3. Zaświadczenie, w którym opisany będzie termin realizacji praktyk zawodowych, liczba zrealizowanych godzin, zakres obowiązków. Dokument powinnien być potwierdzony przez pracodawcę podpisem oraz pieczątką firmy/instytucji.

Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych oraz formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków można wybrać osobiście z u Koordynatora kierunkowego ds. praktyk zawodowych.
Uchwała Senatu

ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH