Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Praktyki zawodowe


Organizacja obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie leży w obowiązku różnych jednostek, do których należą:

Biuro Karier WSIiZ dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikar-stwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka i administracja publiczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Informatyka, Infor-matyka i ekonometria, Logistyka, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie oraz anglojęzyczne ścieżki kształcenia.
Katedra Turystyki i rekreacji – dla kierunku Turystyka i rekreacja,
Katedra Zdrowia publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych dla kierunków Zdrowie pu-bliczne, Dietetyka,
Katedra Kosmetologii
– dla kierunku Kosmetologia,
Katedra Fizjoterapii – dla kierunku Fizjoterapia.


Zachęcamy do zapoznania się regulaminem praktyk zawodowych.

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2015/2016
Praktyki zawodowe studentów podlegających pod Biuro Karier WSIiZ

Wszyscy studenci uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym są zobowiązani do zrealizowania 240 godzin praktyk zawodowych.

Aby rozpocząć realizowanie praktyk zawodowych…

…upewnij się, że posiadasz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a następnie:

1. Znajdź miejsce, w którym chciałbyś odbywać praktyki. Zapytaj w firmie o zgodę na ich realizację.
2. Wybierz z Centrum Praktyk (pok. RA46) lub pobierz i wydrukuj skierowanie. Wypełnij je ustalając szczegóły z pracodawcą, u którego będziesz odbywać praktyki.
3. Wypełnione skierowanie dostarcz do Biura Karier, gdzie otrzymasz resztę niezbędnych dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Centrum Praktyk Biura Karier WSIiZ.

Warto wiedzieć: Rozmaite oferty praktyk są także dostępne na stronie www.biurokarier.wsiz.pl.

Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, lub już wcześniej odbyłeś praktyki zawodowe
…masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Poproś pracodawcę o zaświadczenie, w którym opisany będzie termin realizacji praktyk, ilość zrealizowanych godzin (lub wymiar godzinowy), zakres Twoich obowiązków oraz dane kontaktowe do firmy. Dokument, wraz z podaniem o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych dostarcz do siedziby Biura Karier.

Podsumowując: aby starać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych, musisz przedstawić w Biurze Karier następujące dokumenty:

1. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,

2. Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej,

3. Zaświadczenie w którym opisany będzie termin realizacji praktyk zawodowych, liczba zrealizowanych godzin, zakres obowiązków. Dokument powinnien być potwierdzony przez pracodawcę podpisem oraz pieczątką firmy/instytucji.


Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków można wybrać osobiście z Centrum Praktyk (pok. RA46).


Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 i później powinni również dostarczyć Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej. Dokument powinien być potwierdzony podpisem osoby upoważnionej ze strony zakładu pracy oraz pieczątką przedsiębiorstwa/instytucji.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Senatu w sprawie zasad zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowe.


Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2015/2016 i później

Praktyki zawodowe studentów podlegających pod Biuro Karier WSIiZ
 
Wszyscy studenci uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym są zobowiązani do zrealizowania w sumie 480 godzin praktyk zawodowych. Zaliczenie praktyk następuje:


  •     na 4. i 6. semestrze w przypadku studiów 6-cio semestralnych,
  •     na 5. i 7. semestrze w przypadku studiów 7-mio semestralnych.

 
Podczas pierwszej części praktyk student musi zrealizować 240 godzin, podobnie podczas drugiej części praktyk.

Aby rozpocząć realizowanie praktyk zawodowych…

…upewnij się, że posiadasz ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, a następnie:

 
1. Znajdź miejsce, w którym chciałbyś odbywać praktyki. Zapytaj w firmie o zgodę na ich realizację.
2. Wybierz z Centrum Praktyk (pok. RA46) lub pobierz i wydrukuj skierowanie. Wypełnij je ustalając szczegóły z pracodawcą, u którego będziesz odbywać praktyki.
 3. Wypełnione skierowanie dostarcz do Biura Karier, gdzie otrzymasz resztę niezbędnych dokumentów.

 
W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Centrum Praktyk Biura Karier WSIiZ.

Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, lub już wcześniej odbyłeś praktyki zawodowe…

…masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Poproś pracodawcę o zaświadczenie, w którym opisany będzie termin realizacji praktyk, ilość zrealizowanych godzin (lub wymiar godzinowy), zakres Twoich obowiązków oraz dane kontaktowe do firmy. Dokument, wraz z podaniem o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych dostarcz do siedziby Biura Karier.
 
Podsumowując: aby starać się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych, musisz przedstawić w Biurze Karier następujące dokumenty:

1. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,

2. Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej (do wybrania z Biura Karier WSIiZ),
 
3. Zaświadczenie w którym opisany będzie termin realizacji praktyk zawodowych, liczba zrealizowanych godzin, zakres obowiązków. Dokument powinnien być potwierdzony przez pracodawcę podpisem oraz pieczątką firmy/instytucji.

Zarówno podanie o zwolnienie z obowiązku realizacji praktyk zawodowych jak i formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia można wybrać z Biura Karier WSIiZ (pok. RA46)


ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH