Panel logowania dla poszukujących pracy:
adres e-mail:
haslo:

Praktyki zawodowe


Organizacja obowiązkowych praktyk zawodowych dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie leży w obowiązku różnych jednostek, do których należą:

Biuro Karier WSIiZ dla kierunków: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Ekonomia, Filologia, Finanse i rachunkowość, Gospodarka i administracja publiczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Informatyka, Informatyka i ekonometria, Logistyka, Media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie oraz anglojęzyczne ścieżki kształcenia.
Katedra Turystyki i rekreacji  dla kierunku Turystyka i rekreacja,
Katedra Zdrowia publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych dla kierunków Zdrowie publiczne, Dietetyka,
Katedra Kosmetologii 
dla kierunku Kosmetologia,
Katedra Fizjoterapii dla kierunku Fizjoterapia.

 

Zachęcamy do zapoznania się regulaminem praktyk zawodowych.

 

 Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę
przed rokiem akademickim 2015/2016


Praktyki zawodowe studentów podlegających pod Biuro Karier WSIiZ


Wszyscy studenci uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym są zobowiązani do zrealizowania 240 godzin praktyk zawodowych.

 

Aby rozpocząć realizowanie praktyk zawodowych:

1. Znajdź miejsce, w którym chciałbyś odbywać praktyki. Zapytaj w firmie o zgodę na ich realizację.
2. Wybierz z Centrum Praktyk (pok. RA46) lub pobierz i wydrukuj skierowanie. Wypełnij je ustalając szczegóły z pracodawcą, u którego będziesz odbywać praktyki.
3. Wypełnione skierowanie dostarcz do Biura Karier, gdzie otrzymasz resztę niezbędnych dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Centrum Praktyk Biura Karier WSIiZ.

Warto wiedzieć: Rozmaite oferty praktyk są także dostępne na stronie www.biurokarier.wsiz.pl.Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, lub już wcześniej odbyłeś praktyki zawodowe
…masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Poproś pracodawcę o poniższe dokumenty i dostarcz je do Biura Karier WSIiZ:

1. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,
2. Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej,
3. Zaświadczenie, w którym opisany będzie termin realizacji praktyk zawodowych, liczba zrealizowanych godzin, zakres obowiązków. Dokument powinnien być potwierdzony przez pracodawcę podpisem oraz pieczątką firmy/instytucji.

Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych oraz formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków można wybrać osobiście z Centrum Praktyk (pok. RA46).


Studenci, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/2013 i później powinni również dostarczyć Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej. Dokument powinien być potwierdzony podpisem osoby upoważnionej ze strony zakładu pracy oraz pieczątką przedsiębiorstwa/instytucji.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z treścią Uchwały Senatu w sprawie zasad zwalniania studentów z obowiązku odbywania praktyki zawodowe.

 

 Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę
w roku akademickim 2015/2016 i później


Praktyki zawodowe studentów podlegających pod Biuro Karier WSIiZ
 

Wszyscy studenci uczący się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym są zobowiązani do zrealizowania w sumie 480 godzin praktyk zawodowych.

 

Zaliczenie praktyk następuje:

- na 4. i 6. semestrze w przypadku studiów 6-cio semestralnych (pierwsze 240 godzin)
- na 5. i 7. semestrze w przypadku studiów 7-mio semestralnych (drugie 240 godzin)


Aby rozpocząć realizowanie praktyk zawodowych:

1. Znajdź miejsce, w którym chciałbyś odbywać praktyki. Zapytaj w firmie o zgodę na ich realizację.
2. Wybierz z Centrum Praktyk (pok. RA46) lub pobierz i wydrukuj skierowanie. Wypełnij je ustalając szczegóły z pracodawcą, u którego będziesz odbywać praktyki.
3. Wypełnione skierowanie dostarcz do Biura Karier, gdzie otrzymasz resztę niezbędnych dokumentów.

W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Centrum Praktyk Biura Karier WSIiZ.
W przypadku jakichkolwiek problemów, skontaktuj się z Centrum Praktyk Biura Karier WSIiZ.

 

Jeśli pracujesz w zawodzie zgodnym z kierunkiem studiów, lub już wcześniej odbyłeś praktyki zawodowe
…masz możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych. Poproś pracodawcę o poniższe dokumenty i dostarcz je do Biura Karier WSIiZ:

1. Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych,
2. Formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia zgodnych z programem praktyki zawodowej,
3. Zaświadczenie, w którym opisany będzie termin realizacji praktyk zawodowych, liczba zrealizowanych godzin, zakres obowiązków. Dokument powinnien być potwierdzony przez pracodawcę podpisem oraz pieczątką firmy/instytucji.

Podanie o zwolnienie z obowiązku odbywania praktyk zawodowych oraz formularz potwierdzający osiągnięcie efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków można wybrać osobiście z Centrum Praktyk (pok. RA46).

ABK KARIERY
Seminarium doktoranckie we WSIiZ - NAUKI O MEDIACH