Płatny staż w Dziale Logistyki

BorgWarner Mobility Poland poszukuje kandydata na płatny staż w Dziale Logistyki.

W aplikacjach (także kandydatów polecanych w ramach rekrutacji z bonusem) proszę zawrzeć następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w języku polskim lub angielskim:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Firmę BorgWarner z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 951 w celu przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”

„I hereby agree for processing my personal data included in my application by BorgWarner with its seat in Jasionka (36-002), Jasionka 951 for the purpose if this and future recruitment processes. I acknowledge that I have the right to withdraw my consent at any time with the effect of my data being deleted. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal.”