Access Your Account:
E-mail address:
Password:

Dyżury

 

godziny pracy:
Centrum Praktyk - pokój RA46
 od poniedziałku do piątku 11:00 – 15:00, wybrane soboty lub niedziele 9:00-14:00


Agencja Pośrednictwa Pracy - pokój RA45
od poniedziałku do piątku 8:00 – 14:00, wybrane soboty lub niedziele 9:00-14:00

 

Wykaz dni, podczas których będzie otwarte Biuro Karier WSIiZ na weekendach - pokój RA46: 

 

 

MIESIĄC WYKAZ DNI

 LISTOPAD

18 listopada (godz. 11.00-15.00)