ASYSTENT/KA KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS+

DO ZADAŃ KANDYDATA\KANDYDATKI NALEŻEĆ BĘDZIE:

Wsparcie Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus + w realizacji zadań związanych
z projektem, w tym:

 • bieżąca obsługa studentów WSIiZ kandydujących i zakwalifikowanych do programu
 • Erasmus+
 • opracowanie zestawień, rankingów i innej dokumentacji związanej z programem
 • bieżąca obsługa studentów przyjeżdżających do WSIiZ w ramach programu Erasmus+
 • przygotowanie i aktualizacja katalogów przedmiotów oferowanych przez WSIIZ
 • konsultacje wyboru przedmiotów z katalogu WSIIZ
 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej punktów ECTS
 • inne zadania powierzone przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+

POSZUKIWANE KOMPETENCJE:

Kompetencje niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2+ lub wyższym
 • bardzo dobra znajomość obsługi MS Office (Excel, Word, Power Point)
 • ukończone studia licencjackie
 • status studenta

Kompetencje miękkie:

 • umiejętność szybkiego uczenia się
 • dbałość o szczegóły, terminowość
 • postawa proaktywna
 • komunikatywność
 • łatwość nawiązywania relacji
 • poczucie odpowiedzialności za realizację powierzonych obowiązków
 • umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • wysoka kultura osobista

OFERUJEMY:

 • interesują pracę pełną wyzwań w środowisku akademickim
 • zróżnicowane zadania rozwijające szereg kompetencji
 • częste komunikowanie się w języku angielskim
 • zdobycie cennego doświadczenia zawodowego

CV oraz podpisane klauzule RODO prosimy kierować na adres: bdp@wsiz.edu.pl
z dopiskiem „Asystent koordynatora programu ERASMUS+”
Prosimy zapoznanie się z informacją odnośnie ochrony danych osobowych i dołączenie do aplikacji
podpisanej klauzuli: klauzula