Biuro Karier WSIiZ

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie powstało w styczniu 1999 roku. Nasze działania skupiają się na pomaganiu studentom i absolwentom w przejściu z okresu studiów do etapu poszukiwania pracy.

Od początku naszego istnienia nawiązujemy kontakty z pracodawcami polskimi i zagranicznymi oraz rozpowszechniamy informacje na temat funkcjonowania krajowego rynku pracy. Naszą misję realizujemy poprzez organizację szkoleń, pozyskiwanie i rozpowszechnianie ofert pracy, przeprowadzanie rekrutacji wstępnych na zlecenie firm oraz organizację Podkarpackich Targów Pracy.

W dniu 15 września 2003 roku Biuro Karier WSIiZ zostało wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz agencja doradztwa personalnego pod numerem 141/1a.

Prowadząc szeroką działalność doradczą na rynku pracy, zapewniamy pomoc zarówno studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, jak i osobom zewnętrznym. Pomoc w planowaniu przyszłej kariery i znalezieniu pracy jest dla nas priorytetem.

Ewa Podgórska

Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Doradca zawodowy

+48 17 866 14 44
epodgorska@wsiz.edu.pl

Agnieszka Cieśla

Kierownik Biura Karier
Doradca zawodowy

aciesla@wsiz.edu.pl

Zyta Hosa

Specjalista ds. pośrednictwa pracy

+48 17 866 14 45
zhosa@wsiz.edu.pl

Aleksandra Janusz

Konsultantka ds. Kariery

+48 17 866 11 55
aljanusz@wsiz.edu.pl