Biuro Karier WSIiZ

Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie powstało w styczniu 1999 roku. Nasze działania koncentrują się na pomocy studentom i absolwentom w przejściu z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy.

Od początku naszego istnienia nawiązujemy kontakty z polskimi i zagranicznymi pracodawcami, rozpowszechniamy informacje dotyczących funkcjonowania krajowego rynku pracy. Swoją misję pełnimy poprzez organizowanie szkoleń, pozyskiwanie i dystrybucję ofert pracy, przeprowadzanie wstępnych rekrutacji na zlecenie firm oraz organizację Podkarpackich Targów Pracy.

W dniu 15 września 2003 roku Biuro Karier WSIiZ zostało wpisane do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz agencja doradztwa personalnego pod numerem 141/1a.

Prowadząc szeroko zakrojoną działalność w materii doradztwa na rynku pracy udzielamy pomocy zarówno studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, jak i osobom z zewnątrz. Pomoc w planowaniu przyszłej kariery zawodowej oraz w znalezieniu pracy jest naszym priorytetem.

Ewa Podgórska

Kierownik Biura Karier
+ 48 17 866 14 44
epodgorska@wsiz.rzeszow.pl

Maryla Rarus

Doradca zawodowy
+ 48 17 866 13 18
mrarus@wsiz.rzeszow.pl

Ewelina Woźniak

Doradca ds. przedsiębiorczości
+ 48 17 866 15 63
ewozniak@wsiz.rzeszow.pl

Agnieszka Cieśla

Koordynator programu płatnych praktyk zawodowych – nabór II i V
+48 17 866 14 44
aciesla@wsiz.rzeszow.pl

Karol Wróbel

Asystent stażysta
+48 17 866 11 55
kwrobel@wsiz.rzeszow.pl