5-miesięczny płatny staż programu Blue Book w Komisji Europejskiej

Do 31 stycznia br. do godziny 12:00 można aplikować na 5-miesięczny płatny staż w Komisji Europejskiej, który rozpocznie się w październiku 2023 r. Staż jest otwarty dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. Jest to wspaniała okazja do zdobycia międzynarodowego doświadczenia pozwalająca jednocześnie uzyskać wgląd w procesy i politykę instytucji europejskich.

Więcej informacji o tym, jak aplikować, oraz jakie dokumenty należy przygotować, aby móc uczestniczyć w najbliższej edycji stażu Blue Book znajdziecie Państwo pod linkiem 👇

KLIK