Certyfikowane szkolenie: E-marketing i e-commerce

Zapraszamy do udziału w certyfikowanym szkoleniu: E-marketing i e-commerce.

Szkolenie poprowadzi Kamil Soja – Dyrektor e-commerce & e-marketing z ponad 10-letnim doświadczeniem i właściciel firmy prowadzącej konsulting dla e-commerce oraz sprzedaż w internecie.

Oferta skierowana do Kobiet ważna do 5.09.2023 – włącznie! 

Czego nauczy Cię to szkolenie?

 • Organizacji pracy w dziale e-commerce i e-marketingu,
 •  Znajomości pojęć z zakresu e-commerce i e-marketingu,
 • Poznasz narzędzia niezbędne do promocji w internecie,
 • Znajomości zasad SEO oraz ADS,
 • Narzędzia do analityki internetowej  – Google i Facebook Analytics,
 • Wprowadzę Cię w świat social media oraz promocji w najskuteczniejszych portalach społecznościowych,
 • Poznasz zasady współpracy z influencerami,
 •  Zobaczysz mnóstwo przykładów i tzw. case study

i wiele więcej! 

CERTYFIKAT
Szkolenie zakończy się egzaminem oraz wydaniem certyfikatu przez Instytucję Certyfikującą ICVC, potwierdzającą nabycie kwalifikacji dla uczestników.

Dodatkowe informacje:

Czas szkolenia: 8h x 3 dni  = 24 godzinne szkolenie

 • Miejsce: Rzeszów 
 • Wartość szkolenia: 3 600 zł
 • Dofinansowanie: 90%
 • Wkład własny 10% 360 zł

Osoby które mogą skorzystać z dofinansowania 90% 
Wymagania: 

1.  Kryteria formalne (obligatoryjne spełnianie kryterium):

Kobieta, która ukończyła 18 r. ż. – Nieprowadząca działalności gospodarczej

ORAZ

Zatrudniona/ ucząca się/ mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego.

2.  Kryteria premiujące do uzyskania dofinansowania 90% (obligatoryjne uzyskanie min. 20 pkt poniżej) :

a. osoby niepełnosprawne (będą potrzebne dokumenty potwierdzające – zaświadczenia o niepełnosprawności)  15 pkt;

b. osoby powyżej 50 r. ż.  20 pkt;

c. osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 tj. MAX ponadgimnazjalne)  20 pkt;

d. osoby posiadające status osoby bezrobotnej ((będą potrzebne dokumenty potwierdzające – zaświadczenie z Urzędu Pracy)  10 pkt;

e. kobiety  45 pkt.

f. osoby osiągające miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym poniżej 1 250,00 zł netto  20 pkt; (będą potrzebne dokumenty potwierdzające kwoty)

g.  osoby osiągające miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym na poziomie 1 250,00 zł  2 500,00 zł netto  10 pkt; (będą potrzebne dokumenty potwierdzające kwoty)