Mój wymarzony zawód: Grafik komputerowy

Każdy projekt niesie jakąś historię.

Kochasz tworzyć? Chcesz żeby twoja praca łączyła się z kreatywnością? Jeśli tak, to grafika komputerowa może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem!

Marta Nowak i Karolina Włodarczyk ze studia brandingowego uchylają rąbka tajemnicy swojego zawodu. Dzięki nim dowiesz się czy grafika komputerowa łączy się przede wszystkim z talentem, czy może istotnym elementem jest ciężka praca. A może zastanawiasz się jak wygląda praca grafika krok po kroku? Karolina i Marta mają odpowiedź i na to pytanie. Dowiesz się również jakie są formy zatrudnienia grafika oraz czy to przyszłościowy zawód.

Zainteresowany/a? Znajdź odpowiedzi na swoje pytania w filmiku „Mój wymarzony zadów – Grafik komputerowy” i podejmij decyzję o jak najlepszej przyszłości już dziś!

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.