Projekt „Absolwent w drodze do kariery!”


Działania Fundacji skierowane są do osób, które:
– posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
– realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej
– posiadają już status absolwenta
– pozostają bez zatrudnienia.


Fundacja pomaga znaleźć odpowiednią ofertę pracy, oferuje szkolenia zawodowe, a także kursy podnoszące kompetencje zawodowe.
Zapewnia wsparcie specjalistów: psychologa, prawnika, doradcy zawodowego i trenera pracy.
Udział w projektach jest nieodpłatny, a ponadto gwarantuje m.in:
– zwrot kosztów dojazdu
– stypendium szkoleniowe
– stypendium stażowe.