Rekrutacja do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o rozpoczęciu  rekrutacji do projektu „Młodzi aktywni i efektywni od dziś” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

REKRUTACJA TRWA: od 14 września 2021 r. do 27 września 2021 r.

W ramach projektu oferowane jest:

  • bezpłatne wsparcie szkoleniowe,
  • wsparcie finansowe w wysokości  23 050,00 PLN,
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 2 600,00 PLN/miesięcznie w łącznej kwocie 15 600,00 PLN.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, są w wieku 18-29 lat, pozostają bierne zawodowo, zamieszkują bądź uczą się na terenie województwa podkarpackiego, utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., a także nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej www.mlodziefektywni.pl w zakładce DO POBRANIA.