Rozmowa kwalifikacyjna – zachowania werbalne i niewerbalne

Będąc zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną o pracę budujemy swój wizerunek na wielu różnych płaszczyznach. Ważne jest przyjście o punktualnej godzinie, właściwy ubiór, charyzmatyczny uścisk dłoni, dobre maniery, entuzjazm, otwartość a także nasza ogólna mowa ciała np. w postawie nieśmiałej lub zamkniętej, tudzież zbyt wyluzowanej czy nonszalanckiej. Jak zachować się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, jakich gestów unikać dowiedz się z filmu „Rozmowa rekrutacyjna – zachowania werbalne i niewerbalne”.

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.

Polecane oferty pracy

Rzeszów, Warszawa lub praca zdalna