Skuteczne poszukiwanie pracy

Co zrobić aby znaleźć wymarzoną pracę? Gdzie szukać ofert, jak przygotować dokumenty aplikacyjne żeby pracodawca uznał Cię za idealną kandydatkę lub idealnego kandydata? O tym dowiesz się z filmu „Skuteczne poszukiwanie pracy”. Chcesz dowiedzieć się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, czym jest komunikacja werbalna oraz niewerbalna oraz jak komunikować się w środowisku międzynarodowym? Oglądnij pozostałe filmy z cyklu „Skuteczne poszukiwanie pracy”.

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.

Polecane oferty pracy

Rzeszów, Warszawa lub praca zdalna