Ruszyła kampania Rights for all seasons – Prawa przez cały rok!

Europejski Urząd ds. Pracy rozpoczyna kampanię „Rights for all seasons – Prawa przez cały rok” służącą poprawie dostępu do informacji przekazywanych na szczeblu krajowym i unijnym pracownikom i pracodawcom podejmującym pracę sezonową w krajach Unii Europejskiej.

Kampania ma na celu rozpowszechnienie wśród pracowników i pracodawców wiedzy dotyczącej prawa i warunków pracy, BHP, zabezpieczenia społecznego itp. podczas podejmowania pracy sezonowej, w kraju i poza nim.

Więcej informacji dostępnych w filmie poniżej oraz na profilu FB Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, gdzie regularnie pojawiać się będą kolejne materiały.

Kliknij w obrazek, aby oglądnąć film