Zlecenie w Punkcie Obsługi Pasażera na lotnisku

Oferta skierowana do osób, które chciałyby podjąć współpracę z Portem Lotniczym Rzeszów w Jasionce.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz ukraińskiego – warunek konieczny,
 • doświadczenie i predyspozycje w zakresie bezpośredniej obsługi klienta,
 • wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność i odpowiedzialność,
 • bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność współpracy z osobami reprezentującymi różne kręgi kulturowe,
 • znajomość pojęć dotyczących branży lotniczej oraz transportu lotniczego będzie dodatkowym
  atutem.

Zakres obowiązków:

 • pomoc podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażerów posługujących się językiem ukraińskim,
 • udzielanie informacji lotniskowej oraz turystycznej w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym (call
  center),
 • współpraca z pozostałymi działami w zakresie prawidłowej realizacji rejsów.

Oferujemy:

 • umowę zlecenie,
 • niezbędne szkolenia i certyfikaty,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w zgranym zespole i wyjątkowym miejscu.

Wymagane dokumenty:

 • CV + list motywacyjny,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wzór poniżej).

Nabór prowadzony jest w dwóch turach.
Termin nadsyłania dokumentów dla pierwszej tury mija 20.03.2022 r.
W przypadku niewyłonienia kandydatów w pierwszej turze termin nadsyłania dokumentów dla
drugiej tury mija 28.03.2022 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko i wyłącznie z wybranymi kandydatami, którzy spełniać będą zarówno wymagania formalne określone w ogłoszeniu jak i nasze oczekiwania.
Wymagane dokumenty wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załączonego wzoru) należy nadsyłać na adres e-mail: rekrutacja@rzeszowairport.pl lub listownie na adres Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 942, albo dostarczyć osobiście do sekretariatu Spółki.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO CELÓW REKRUTACJI

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 942, 36-002 Jasionka, KRS: 0000296055 (będącego w świetle przepisów Administratorem danych osobowych) udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych obejmujących:
  ……………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………….……………………………………………………………………………………………………….…
  (wymienić jakie dane osobowe np.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, nr pesel)
  w celu całokształtu czynności kadrowych związanych z procesem obecnej i przyszłych* rekrutacji.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
 4. Wiem, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę.
  …………………………………………
  (data, czytelny podpis)
  *niepotrzebne skreślić