Mój wymarzony zawód: Menadżer lotniska

Na lotnisku można pracować na wielu różnych szczeblach. Jednym z nich jest funkcja menadżera lotniska. Jak wygląda praca pracownika kierowniczego? Jakie obowiązki ma menadżer lotniska? Dyrektor handlowy oraz prokurent spółki Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta – Artur Fraj, odpowiada na te i inne pytania w filmie „Mój wymarzony zawód – Menadżer lotniska pracownik szczebla kierowniczego”.

Otrzymasz wiedzę o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach, a także o możliwościach zawodowych jakie gwarantuje lotnisko.

Poznaj zawód menadżera lotniska i zadecyduj czy jest to stanowisko dla Ciebie!

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.