Przygotuj się do Podkarpackich Targów Pracy! – PORADNIK

Przedstawiamy Państwu poradnik w którym znajdują się informacje dotyczące poprawnego przygotowania CV i listu motywacyjnego, które wywrą dobre pierwsze wrażenie na rekrutującym. Tym, którzy dostaną się na kolejny etap, czyli rozmowę kwalifikacyjną, będą poświęcone rady m.in. odnośnie tego, jak się wypowiadać, jakiego tonu głosu unikać, jak siedzieć i gestykulować oraz jak odpowiadać na typowe pytania rekrutacyjne. Znalezienie pracy z tym poradnikiem będzie dużo łatwiejsze.

____________________________________________________________________

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.

Polecane oferty pracy

Rzeszów, Warszawa lub praca zdalna