Wymarzony zawód: Specjalista ds. montażu filmowego i radiowego

Kochasz filmy? Zachwycają Cię piękne ujęcia? Zastanawiasz się jak wygląda praca na planie filmowym?

Jeśli odpowiedziałeś tak na powyższe pytania, to możesz zastanowić się czy zawód specjalisty w zakresie montażu filmowego i radiowego nie jest dla Ciebie.

Andrzej Różycki z firmy U1.media w filmie „Mój wymarzony zawód – Specjalista w zakresie montażu filmowego i radiowego” przybliża nam postać montażysty. Kim jest człowiek, bez którego nie obejrzałbyś dobrze skonstruowanego filmu? Jak wygląda jego praca? Andrzej podaje nam odpowiedzi na te pytania. Dowiesz się też jak wygląda miejsce pracy montażysty, jakie znaczenie ma program, na którym pracuje oraz jakie cechy powinien posiadać dobry specjalista.

Poznaj zawód montażysty i zadecyduj czy praca z filmem i radiem jest idealna dla Ciebie!

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.