Etykieta stroju i makijażu – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – ta zasada idealnie pasuje do sytuacji rozmowy kwalifikacyjnej o pracę. Musisz nie tylko przekonać pracodawcę, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, ale również zostać zapamiętany/a i wyróżniać się pozytywnie spośród innych kandydatów. O tym jak to zrobić, dowiesz się z filmu „Etykieta stroju i makijażu – jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?”

Opracowano dla: Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na potrzeby projektu „Uczelnia otwarta dla nastolatków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. – zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Numer umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T127/18.

Polecane oferty pracy

Rzeszów, Warszawa lub praca zdalna