Praktyki dziennikarskie w Fundacji na Rzecz Promocji i Rozwoju ,,Głos Młodych’’

Celem przedsięwzięcia jest promowanie i wspieranie osób młodych. Poprzez działalność Fundacja pomaga podnosić kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć cenne doświadczenie będące przepustką do przyszłej kariery i osiągnięcia zaplanowanych celów.

Fundacja oferuje:

– praktyki w celu zdobycia doświadczenia (pozauczelniane)

Praktyki są zdalne – każdy praktykant otrzymuje swojego koordynatora praktyk z którym utrzymuje kontakt  skeype. Praktyki są dostosowane do możliwości czasowych Praktykanta!

Organizujemy praktyki z zakresu tłumaczeń, dziennikarstwa, redakcji, copywritingu, SEO copywritingu, social media, marketingu internetowego, grafiki, programowania, HR, administracji, zarządzania i prawa w biznesie, prawa, księgowości, europeistyki, prawa europejskiego, stosunków międzynarodowych, wschodoznawstwa oraz marketingu politycznego.

Preferowany minimalny wymiar godzinowy praktyk to 160 h.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie internetowej: https://fundacjaglosmlodych.org/

Praktyki dziennikarskie swoim zakresem obejmują:

  • zbieranie i interpretację informacji pod kątem przydatności do wykorzystania w tworzeniu publikacji;
  • pisanie i redakcję tekstów o zróżnicowanej tematyce, stylistyce, realizujących różnorodne reguły gatunkowe i cele komunikacyjne;
  • wsparcie obsługi strony internetowej w ramach publikacji tekstów;
  • współpracę z grafikami, fotoreporterami i działem technicznym w celu nadania odpowiedniego kształtu graficznego i wizualnego materiałom przeznaczonym do publikacji (m.in. Adobe Photoshop);
  • utrzymywanie kontaktu z odbiorcami (czytelnikami) w celu poznania ich zainteresowań i opinii lub wpływania na nią przy wykorzystaniu social mediów;
  • uczestniczenie w dialogu społecznym na ważne i aktualne tematy, kształtowanie postaw sprzyjających przestrzeganiu demokratycznych reguł życia społecznego i politycznego.

Fundacja posiada własne portale o nazwie https://pressglobal.pl/  i  http://gloswschodu.org/ 

Podczas praktyk uwzględniane są programy edukacyjne poszczególnych uczelni zawarte w Regulaminach Praktyk. Na zakończenie wystawiane są stosowne dokumenty, a najlepsi otrzymują referencje i rekomendacje wraz z dokładnym opisem swoich osiągnięć i umiejętności.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://fundacjaglosmlodych.org/praktyki/

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, Regulaminu Praktyk, Programu Praktyk oraz innych niezbędnych dokumentów z uczelni na adres e-mailowy: rekrutacjaglosmlodych@gmail.com lub rekrutacja@fundacjaglosmlodych.org 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Józefem Protasewiczem – prezesem zarządu Fundacji pod numerem: 794-250-440