Stażysta IT w Dziale Supply Chain

BorgWarner Poland w dywizji Morse Systems poszukuje kandydatów do odbycia stażu w dziale Supply Chain.

Stażysta IT w Dziale Supply Chain

Jako informatyk specjalizujący się w narzędziach Excel, Twój zakres odpowiedzialności będzie obejmował różnorodne zadania związane z wykorzystaniem i zarządzaniem Excel w celu analizy danych, raportowania i automatyzacji. Twoim głównym celem będzie wykorzystanie możliwości Excela w celu wsparcia operacji informatycznych w organizacji, poprawy efektywności i usprawnienia procesów.

Obowiązki:

1. Analiza danych i raportowanie:

 • Pomoc w zbieraniu, analizie i interpretacji danych przy użyciu programu Excel.
 • Tworzenie i utrzymywanie arkuszy i baz danych Excel do śledzenia i organizacji danych.
 • Opracowanie raportów i wizualizacji w celu skutecznego prezentowania wyników danych.
 • Współpraca z członkami zespołu w celu zrozumienia wymagań dotyczących danych i dostarczenia dokładnych raportów.

2. Automatyzacja w Excelu:

 • Identyfikacja możliwości automatyzacji powtarzających się zadań przy użyciu makr i VBA (Visual Basic for Applications) w Excelu.
 • Opracowywanie i utrzymywanie rozwiązań opartych na automatyzacji w Excelu w celu poprawy produktywności i redukcji pracy manualnej.
 • Tworzenie szablonów i formularzy w Excelu w celu usprawnienia procesów wprowadzania i walidacji danych.
 • Rozwiązywanie problemów i debugowanie skryptów automatyzacji w Excelu w celu zapewnienia płynnego działania.

3. Oczyszczanie i walidacja danych:

 • Pomoc w czyszczeniu i formatowaniu danych w celu zapewnienia spójności i dokładności.
 • Wdrażanie reguł i formuł walidacji danych w Excelu w celu zapobiegania błędom.
 • Wykonywanie kontroli jakości na zestawach danych i identyfikowanie anomalii lub niezgodności.
 • Współpraca z interesariuszami w celu zweryfikowania integralności danych i rozwiązania ewentualnych problemów.

4. Opracowywanie i utrzymanie arkuszy kalkulacyjnych:

 • Tworzenie niestandardowych arkuszy i szablonów Excela zgodnie z konkretnymi wymaganiami biznesowymi.
 • Opracowywanie formuł, funkcji i tabel przestawnych dla zaawansowanej analizy danych.
 • Zarządzanie i aktualizowanie istniejących arkuszy Excela, zapewniając dokładność i istotność danych.
 • Współpraca z członkami zespołu w celu usprawnienia funkcjonalności arkuszy i optymalizacji procesów.

5. Dokumentacja i szkolenia:

 • Dokumentowanie procesów, przepływów pracy i najlepszych praktyk dotyczących Excela dla przyszłego odniesienia.
 • Tworzenie instrukcji użytkownika i materiałów szkoleniowych, aby pomóc użytkownikom w efektywnym wykorzystywaniu narzędzi Excela.
 • Prowadzenie sesji szkoleniowych lub warsztatów w celu szkolenia kolegów w zakresie funkcji i technik Excela.
 • Udzielanie wsparcia i porad użytkownikom końcowym dotyczących pytań lub problemów związanymi z Excel.

6. Projekty współpracy:

 • Współpraca zespołowa w celu wsparcia projektów informatycznych związanych z integracją Excela.
 • Wkład w projektowanie i wdrażanie rozwiązań opartych na Excelu, zgodnie z wymaganiami projektu.
 • Udział w spotkaniach zespołowych, dyskusjach i sesjach burzy mózgów w celu wniesienia pomysłów i spostrzeżeń.

Wymagania:

 • Wymagany jest status studenta
 • Znajomość Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wykorzystania Excel w operacjach informatycznych
 • Zaangażowanie i chęć do samorealizacji

Oferujemy:

 • Płatny staż
 • Profesjonalne wsparcie ze strony specjalistów z różnych obszarów firmy
 • Poznanie specyfiki pracy w światowej klasy firmie
 • Poznanie narzędzi i programów wykorzystywanych w branży automotive

Wymagany jest status studenta.

W aplikacjach proszę zawrzeć następującą zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Firmę BorgWarner z siedzibą w Jasionce (36-002), Jasionka 950 w celu przeprowadzenia obecnej jak i przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy. Jestem świadomy, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem”

CV prosimy wysyłać pod adres: rekrutacja-morse@borgwarner.com